เพลงประจำโรงเรียน

“มาร์ชอรุณวิทยา”

     เนื้อร้อง/ทำนอง  โดย ครูบุญล้อม หมั้นทรัพย์

เหลืองแดงดุจอรุณแสงแรงโรจน์รุ่ง     ที่พวยพุ่งวิทยาอันไพศาล
สอนอนุชนฝึกฝนวิชานานาประการ ให้รักวงศ์วานทั้งชาติกษัตริย์และรัฐธรรมนูญ

     เราศิษย์แห่งอรุณวิทยา รักความก้าวหน้า รักเกียรติวินัยรักเหล่า
อนาคตของชาติอยู่ในกำมือของเรา เราต้องบากบั่น มุ่งหมั่นศึกษาหาความเจริญ

     อรุณวิทยาเหลืองแดงเราต้องแข็งขัน เราทั้งมวล ล้วนมุ่งหมั่นฝึกวิชากีฬาก็เทอดทูน
ทั้งศีลธรรมประจำจิตยิ่งคิดเพิ่มพูน เพื่อเทอดทูนเกียรติ เอาไว้ให้ไทย ชโย

     เราศิษย์แห่งอรุณวิทยา รักความก้าวหน้า รักเกียรติวินัยรักเหล่า
อนาคตของชาติอยู่ในกำมือของเรา เราต้องเทอดเกียรติเอาไว้ให้ไทย ชโย