ทำเนียบเจ้าอาวาสวัด

pic8

คุณพ่อยอจ์ช ไบน๊อตตี

เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก (2495-2496)

มีคุณพ่อไกรศรี ทัพศาสตร์ เป็นผู้ช่วย สำหรับดำเนินงานโรงเรียน
ในวันที่ 28 เมษายน 2495 คุณพ่อเยลิซี อุปสังฆราช ได้แวะมาเยี่ยมกลุ่มผู้บุกเบิกพร้อมกับคุณพ่อยอจ์ช ไบน๊อตตี ซึ่งจะมาประจำอยู่ที่บ้านแสงอรุณในตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นองค์แรก ในวันรุ่นงขึ้นท่านได้ถวายมิสซา และบอกสัตบุรุษทุกคนว่าวัดใหม่นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของวัดแม่พระฟาติมา และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเป็นเขตวัดต่างหากจากวัดหัวหิน จะเรียกว่า วัดแม่พระฟาติมา (มีอาณาบริเวณ ตั้งแต่กุยบุรีถึงชุมพร)
สาเหตุที่มีการตั้งแม่พระฟาติมา เป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ก็เพราะ การบุกเบิกได้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งในปีนั้น พระรูปแม่พระฟาติมาได้เสด็จมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ในวันที่ 14 กันยายน 2495 คุณพ่อซิลวีโอ เดมูนารี ได้จัดหาเครื่องใช้ไม้สอย ศาสนพันธ์ส่งมาจากประเทศอิตาลี เช่น ตู้ศีล รูปแม่พระฟาติมา ที่วาดด้วยสีน้ำมันสวยงามมาก เชิงเทียน ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เป็นดุจอาภรณ์ตบต่างวัดใหม่แห่งนี้

คุณพ่อไบน๊อตตี ยังต้องเร่งการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งล่าช้าด้วยอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่าง ส่วนคุณพ่อเยลิชี ก็พยายามส่งวัสดุและช่างก่อสร้างมาจากราชบุรี ในที่สุดโรงเรียนเปิดทำการสอนในเดือนพฤษภาคม 2496

 

pic9

คุณพ่อเดลฟีโน เกรสปี

เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 2 (2496-2511)

คุณพ่อไกรศรี ทัพศาสตร์ ยังเป็นผู้ช่วย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2496 คุณพ่อเดลฟีโน เกรสปี ได้เดินทางมาถึงบ้านแสงอรุณ มารับตำแหน่งคุณพ่อเจ้าวัด ในระยะเวลาเกือบ 15 ปี ที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้สร้างความประทับใจในใจของบรรดาลูกๆมากทีเดียวว่าเป็นคุณพ่อที่ศักดิ์สิทธ์ เสียสละ เข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นในพระเจ้า มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อแม่พระมาก อยู่ใกล้ชิดและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน แต่ท่านเด็ดขาดในการห้ามสิ่งที่ผิดกฎหมายและศิลธรรม

คุณพ่ออยู่ประจำที่บ้านแสงอรุณในระยะเวลา 15 ปี แห่งการขยายตัว และตอนนั้นสังฆมณฑลราชบุรีได้ทำโครงการพัฒนาหลายโครงการด้วย อาทิ ตัดถนนไร่ในและถนนลงทะเล, ตั้งบริษัทกสิกิจสงเคราะห์, สร้างบังกะโล 10 หลัง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ที่ดินช่วยสร้างบ้าน ทำแท็งก์เก็บน้ำ, ให้เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูก แต่ให้เราฟังความคิดเห็นของชาวบ้านแสงอรุณสักเล็กน้อยที่จะพูดถึงคุณพ่อเดลฟิโน เกรสปี
“คุณพ่อเดลฟิโน เกรสปี เป็นพระสงฆ์นักพัฒนา ท่านใช้ความรู้ความสามารถของท่านช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทุ่มเท และในเรื่องการเกษตรท่านมีความรู้อย่างดี เพราะในสมัยเป็นนักเรียนท่านเรียนวิชาเกษตรมาโดยตรง จึงนับเป็นโชคดีของกลุ่มผู้บุกเบิกที่ได้คุณพ่ออองค์นี้มาเป็นเจ้าวัด พวกเขาจึงมีที่พึ่งทั้งทางด้านจิตใจและดูแลด้านการเป็นอยู่”

 

pic10

คุณพ่ออันเดร อาเนลลี

เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 3 (2511-2518)

คุณพ่อได้มาอยู่ที่บ้านแสงอรุณ ในเมื่อชาวบ้านแสงอรุณได้ตั้งตัวได้ดีพอสมควรแล้ว คุณพ่อเจ้าวัดไม่ต้องลงมือสอนชาวบ้านในเรื่องการทำมาหากิน คุณพ่อจึงใช้เวลาในการเจาะลึกเรื่องอบรม ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิชชันนารีที่ร้อนรน และท่านได้ดูแลเอาใจใส่คนที่ห่างวัดเป็นพิเศษ คุณพ่อได้ตั้งคณะพลมารี เพื่อที่จะช่วยคุณพ่อในการเข้าถึงชาวบ้านที่ห่างไกลจากวัด

ในปี 2512 วัดฟาติมาบ้านแสงอรุณ เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของสังฆมณฑลใหม่สุราษฎร์ธานีอันที่จริงเป็นวัดที่มีความสำคัญอันดับหนึ่งของสังฆมณฑลใหม่
ในปี 2513 คุณพ่อได้ตั้งเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ มีส่วนสำคัญในการช่วยออมทรัพย์และพัฒนาในหมู่บ้าน
ในปี 2515 คุณพ่อได้เตรียมสถานที่เพื่อให้คณะซิสเตอร์กลาริสกาปูชิน มาเปิดอารามที่บ้านแสงอรุณ

คุณพ่ออาเนลลี่ ร้อนรนติดตามครอบครัวที่กระจัดกระจายในจังหวัดประจวบฯ และจังหวัดชุมพร อาทิ ประจวบฯ สองกะลอน ทับสะแก เกาะยายฉิม บางสะพาน วังน้ำเขียว ท่าแซะ และถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร คุณพ่อยังได้สร้างวัดน้อยอีกหลายแห่ง เพื่อความสะดวกของกลุ่มคริสชนที่อยู่กระจัดกระจาย

คุณพ่อได้มีผู้ช่วย คือคุณพ่อวีระ เจนผาสุก สำหรับดำเนินงานที่โรงเรียน (2516-2518) ยังมีคุณพ่อดาเนียล เป็นผู้ช่วยสำหรับงานวัดทั่วๆ ไป และยังมีคุณพ่อสนอง ช้อนทอง เป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งในงานติดตามครอบครัวที่กระจัดกระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชุมพร

ในปี 2516 คุณพ่ออนาตัล มาเน ได้เปิดวัดที่ชุมพร แยกออกเป็นวัดต่างหากจากวัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ ในปี 2518 คณะผู้รับใช้ ได้เปิดโรงเรียนอนุบาลนิรมล ที่ชุมพร คุณพ่ออาเนลลี นึงย้ายไปอยู่ประจำที่วัดชุมพร โดยมีคุณพ่อสนอง ช้อนทอง เป็นผู้ช่วยสำหรับวัดถ้ำสิงห์

 

pic11

คุณพ่อปอลวีระ เจนผาสุก

เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 4 (2518-2523)

คุณพ่อวีระ เจนผาสุก มีงานมากในการบริหารในโรงเรียนและการก่อสร้างด้านต่างๆ แต่คุณ่พอยังเอาใจใส่มากในการอบรมชีวิตครอบครัวให้ทุกครอบครัวมีความสมบูรณ์ด้านชีวิตคริสตัง

ในปี 2521 คุณพ่อได้จัดฉลองครบ 25 ปีของโรงเรียน ในปีต่อไปคุณพ่อได้สร้างบ้านฟาติมาเพื่อรับเด็กคาทอลิกที่กระจัดกระจายมาอยู่ใกล้วัดเพื่อเรียนในโรงเรียนคาทอลิค
ในปี 2523 คุณพ่อได้รับเลือกเป็นอธิการในโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ๋

 

pic12

คุณพ่อแฟรงค์ เดโลเรนซี

เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 5 (2523-2534)

คุณพ่อแฟรงค์ เดโลเรนซี ได้เอาใจใส่การอบรมชีวิตครอบครัว เอาใจใส่การสอนคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนภาคฤดูร้อน คุณพ่อยังส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน นอกนั้นคุณพ่อได้ติดตามคริสตังที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆและยังได้สร้างวัดน้อยที่วังน้ำเขียว คุณพ่อปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์เสียใหม่และสร้างแท็งก์เก็บน้ำฝนหลายลูก

ด้านการพัฒนา คุณพ่อได้มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของชาวบ้านแสงอรุณในเรื่องการขาดแคลนน้ำ จึงได้ทำโครงการใหญ่เสนอไปยังต่างประเทศโดยอาศัยความร่วมมือของ คุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซนต์ (Gustav Roosen) ได้เริ่มลงมือทำโครงการตังกล่างในระหว่างปี 2531-2533 ซึ่งอาศัยโครงการนี้ท่านสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาหลักของบ้านแสงอรุณได้ในระดับหนึ่ง

 

pic13

คุณพ่อแตรี่ ตาไปย์

เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 6 (2534-2540)

ในเดือนพฤษภาคม 2534 คุณพ่อแฟรงค์ เดโลเรนซี ย้ายไปรับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอเซฟ บ้านโป่ง แทนคุณพ่อซัคไก

ที่บ้านแสงอรุณ คุณพ่อแตรี่ ตาไปย์ มาเป็นคุณพ่อเจ้าวัด ย้ายมาจากวัดแม่พระเมืองลูร์ดหาดใหญ่
คุณพ่อตาไปย์ เอาใจใส่กลุ่มเยาชนเป็นพิเศษ และเนื่องจากว่าพระศาสนจักรท้องถิ่นได้เริ่มโครงการทศวรรษสุดท้ายเพื่อเตรียมปีศักดิ์สิทธิ์ คุณพ่อได้ร่วมมือกับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีอย่างจริงจังในการ รณรงค์ให้สัตบุรุษรู้จักเปิด-อ่านและภาวนาโดยใช้พระวาจา คุณพ่อได้ริเริ่มแบ่งเขตวัดเป็นกลุ่มพระวาจา โดยการสนับสนุนของทีมจากสังฆมณฑล ช่วยแต่ละกลุ่มให้ฝึกอ่านและภาวนาพระวาจาตามขั้นตอน สิ่งนี้เกิดผลดีมากในการฟื้นฟูชีวิตคริสตังให้กลับไปหาแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของความเชื่อคริสตัง คือ พระคัมภีร์

คุณพ่อเจ้าวัด ได้จัดการล้างตึกวัดและทาสีใหม่ให้ดูสวยงาม ท่านยังได้สร้างหอระฆังสูงเด่นเพื่อให้เสียงระฆังได้ดังไปถึงบ้านสัตบุรุษ เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี ของวัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ (2495-2535) อีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อได้ดำเนินงานต่อไป คือ การสอนคำสอนภาคฤดูร้อน โดยจัดให้การเรียนการสอนนั้นมีความทันสมัย น่าสนใจ สำหรับเด็กๆ

 

pic14

คุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ

เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 7 (2540)

เนื่องจากคุณพ่อแตรี่ ตาไปย์ ย้ายไปรับตำแหน่งอธิการโรงเรียน อาชีวะดอนบอลโกหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีในเดือนเมษายน 2540 คุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ ได้มาเป็นคุณพ่อเจ้าวัดที่วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ คุณพ่อได้พัฒนาและสานต่องานด้านอภิบาลเป็นอย่างดีแต่คุณพ่อได้ประจำอยู่เพียง 1 ปี เท่านั้น แล้วท่านได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอลโกสุราษฎร์

 

pic15

คุณพ่อยอห์น ทามาโย

เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 8 (2541-2550)

คุณพ่อยอห์น ทามาโย ได้ดำเนินการกลุ่มพระวาจาอย่างดีเป็นพิเศษ นอกนั้นคุณพ่อยังได้เอาใจใส่การอบรมกลุ่มชีวิตครอบครัว ซึ่งเป็นโครงการที่คุณพ่อเคยดำเนินการที่วัดอื่นมาก่อนแล้ว (วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง, วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม. วัดแม่พระเมืองลูร์ด หาดใหญ่)

คุณพ่อทามาโย อยู่ที่วัดฟาติมาบ้านแสงอรุณ พอดีในระยะ 2 ปี สุดท้ายเตรียมปีศักดิ์สิทธิ์ ท่านจึงร่วมมือเอาใจใส่กับสังฆมณฑลเป็นอย่างดี

วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณได้รับแต่งตั้งเป็นวัดหนึ่งที่สัตบุรุษจากวัดอื่นๆ ทั่วไปสามารถมาแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุญบริบูรณ์

คุณพ่อทามาโย ได้ใส่ใจและสานต่องานการก่อตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งริเริ่มโดย คุณพพ่อไรมุนโด การ์เซีย พร้อมทั้งได้พยายามหาแหล่งทุนใหม่เพิ่มเติมสำหรับกองทุน เช่น ทุนจากผู้มีพระคุณในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น ในปี 2545 วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ ฉลองครบรอบ 50 ปี ของการที่มีกลุ่มคริสตชน มีวัด มี พระสงฆ์อยู่ประจำอย่างต่อเนื่อง

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม        คุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่  9 (2550-2556)

คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง           คุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 10 (2556-2562)

คุณพ่ออภิรักษ์    ทับปิง           คุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่ 11 (2562-ปัจจุบัน)