ประวัติวัดแม่พระฟาติมา

ประวัติวัดแม่พระฟาติมา

วัดแม่พระฟาติมา ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 354-355 ถนนเพชรเกษม ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมทีสถานที่บริเวณนี้เป็นป่าทึบ ถนนสายที่ผ่านเป็นทางเกวียนที่ญี่ปุ่นทำไว้ในการทำสงครามโลกครั้งที่ 2 (เรียกว่าถนนสายยุทธศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2492 มีชายสามคน คือ นายกี่ยู้ ยนปลัดยศ (ผู้ใหญ่สุภาพ ยนปลัดยศ) นายฟุ้ง คชเสนีย์ นายคลี่ สุจริตรักษ์ และคนพุทธอีก 2-3 คน ได้เดินทางมาจากบ้านที่วัดเพลง โดยรถไฟมาลงที่กิ่ง อ.ทับสะแก เพื่อจะไปจับจองที่ดินแถวทุ่งประดู่ เมื่อจับจองที่ดินได้แล้ว จึงกลับไป ในเดือนมกราคม 2493 ได้พาคณะอีกหลายพวกมาจับจองที่ดินเพิ่ม และได้ถางป่าอาณาบริเวณจนได้ที่คนละ 10 ไร่บ้าง 5 ไร่บ้าง ปลูกสร้างที่พักอาศัย และลงมือเพาะปลูก โดยอยู่รวมกลุ่มใกล้ๆ กันเป็นหมู่ เพราะเกรงอันตรายจากสัตว์ร้ายต่างๆ ในรุ่นบุกเบิก มีประมาณ 17 ครอบครัว

ต่อมาในปี 2493 คุณพ่อเจ้าวัดเปโตร เยลิชี อุปสังฆราช เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก คิดว่าที่จังหวัดประจวบฯ ควรมีกิจการคาทอลิกในอนาคต จึงได้มาสำรวนสถานที่บิรเวณ กิ่ง อ.ทับสะแก (ทุ่งประดู่, หนองพิกุล, ห้วยยาง) เพื่อสร้างวัดและโรงเรียน เมื่อนายวิเชียร ฉายาบรรณ์ ทราบข่าว จึงยกที่ดินของตนและพี่ชาย คือนายซุ่นกี รวม 50 ไร่ให้ และภายหลังคุณพ่อเยลิชีได้ซื้อที่เพิ่มเติมอีก

เมื่อคุณพ่อคาเร็ตโต ได้รับการอภิเษกเป็นสังฆราช ท่านได้เดินทางมาพร้อมกับคุณพ่อเยลิชี มาดูและความทุกข์สุขของบรรดาสัตบุรุษ และในวันที่ 24 สิงหาคม 2495 ได้มีการกะเขตสร้างบ้านพักพระสงฆ์ภายใต้การควบคุมของคุณพ่อ เยลิชี โดยได้คนงานจากบางนกแขวกมาช่วยในการก่อสร้าง

ในเดือนมกราคม 2495 บ้านพักพระสงฆ์ และวัดชั่วคราวได้สร้างเสร็จ และพระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโต พร้อมคุณพ่อเยลิชีได้ทำพิธีเสกวัดชั่วคราว และบ้านพักพระสงฆ์ ในวันที่ 8 มกราคม 2495 พร้อมกับอนุมัติให้ลงมือก่อสร้างโรงเรียน

 • ในวันที่ 13 เมษายน 2495 คุณพ่อร็อคไกรศรี ทัพศาสตร์ ซึ่งอยู่ประจำที่บ้านเณรบางนกแขวกได้มาทำมิสซาฉลองปัสกาครั้งแรก มีสัตบุรุษแก้บาปรับศีล 75 คน
 • ในวันที่ 14 เมษายน2495 คุณพ่อเจ้าคณะ (คุณพ่อแฮกเตอร์ ฟรีเยริโอ) คุณพ่อการ์โล กาเซตตา คุณพ่อเกรสปี ได้มาดูสถานที่บ้านแสงอรุณ ซึ่งคุณพ่อการ์โล ได้โปรดศีลล้างบาปที่บ้านแสงอรุณในโอกาสนี้ด้วย
 • ในวันที่ 28 เมษายน 2495 คุณพ่อเยลิชี อุปสังฆราช ได้แวะมาเยี่ยมกลุ่มผู้บุกเบิกพร้อมกับคุณพ่อยอจ์ช ไบน๊อตตี ซึ่งจะมาอยู่ประจำในตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรก ได้บอกสัตบุรุษว่า “วัดใหม่นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของแม่พระฟาติมา และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะเป็นเขตวัดต่างหากจากวัดหัวหิน” จึงเรียกว่า “วัดแม่พระฟาติมา”
 • ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เนื่องจากวัดแม่พระฟาติมาอยู่บริเวณบ้านแสงอรุณจึงได้อนุมัติให้วัดของบ้านแสงอรุณมีชื่อว่า วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ และในปีนี้มีการเปิดป้ายชื่อโรงเรียน “อรุณวิทยา”
 • ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2496 คุณพ่อเดลฟิโน เกรสปี  เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา เช่น ตัดถนนไร่ใน และถนนลงทะเล, ตั้งบริษัทกสิกิจสงเคราะห์, สร้างแท็งก์เก็บน้ำ และได้จัดให้มีห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่า
 • ในปี 2505 มีการก่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์ถาวร พระคุณเจ้าคาเร็ตโต ได้พิธีเสกบ้านนี้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2506 พร้อมกันนี้พระคุณเจ้าได้เสกและวางศิลาฤกษ์วัดใหม่แม่พระฟาติมา คุณพ่ออันเดร เซ็กกาเรลลี่ เป็นผู้ออกแบบและติดตามการก่อสร้างในนามมิสซัง ในที่สุด ในปี 2509 มีวัดใหม่สวยงามสร้างเสร็จสมบูรณ์ และมีการฉลอง และเสกวัดใหม่ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2509
 • ในปี 2511 สมัยคุณพ่ออังเดร อาเนลลี เป็นเจ้าอาวาส ได้จัดตั้งคณะพลมารี ปี 2512 วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของสังฆมณฑลใหม่สุราษฎร์ธานี ปี 2513 คุณพ่อได้ตั้งเครดิตยุเนี่ยน ซึ่งมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ในปี 2515 คุณพ่อได้เตรียมสถานที่เพือ่ให้คณะซิสเตอร์กลาริสกาปูชิน มาเปิดอารามที่บ้านแสงอรุณ และคุณพ่อได้สร้างวัดน้อยอีกหลายแห่ง ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปี 2521 สมัยคุณพ่อปอลวีระ เจนผาสุก เป็นเจ้าอาวาส ได้จัดฉลองครบรอบ 25 ปี ของโรงเรียน และได้สร้างตึกฟาติมา เพื่อรับเด็กคาทอลิกได้อยู่อาศัยเพื่อเรียนหนังสือ
 • ปี 2523-2534 คุณพ่อแฟรงค์ เดโลเรนซี เป็นเจ้าอาวาสได้อบรมชีวิตครอบครัว สอนคำสอนภาคฤดูร้อน ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน สร้างวัดน้อยที่วังน้ำเขียว และทำโครงการประปา ของชาวบ้านแสงอรุณ
 • ปี 2534-2540 สมัยคุณพ่อแตรี่ ตาไปย์ เป็นเจ้าอาวาส ได้เน้นการเอาใจใส่กลุ่มเยาชนเป็นพิเศษ ได้เริ่มโครงการทศวรรษสุดท้ายเพื่อเตรียมปีศักดิ์สิทธิ์ 2545 รณรงค์ให้สัตบุรุษรู้จักเปิดอ่านและภาวนาโดยใช้พระวาจา และทำการสอนคำสอนภาคฤดูร้อน
 • ปี 2540 สมัยคุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ เป็นเจ้าอาวาสได้สืบสานงานทุกอย่างของวัดที่มีมาแต่เดิมอย่างต่อเนื่อง
 • ปี 2541-2550 คุณพ่อยอห์น ทามาโย อยู่ในช่วงระยะ 2 ปีสุดท้ายเตรียมปีศักดิ์สิทธิ์ 2545 ท่านได้ร่วมมือกับสังฆมณฑลเป็นอย่างดี ทั้งได้ดำเนินการกลุ่มพระวาจา, เอาใจใส่การอบรมกลุ่มชีวิตครอบครัว, เน้นการสอนนักเรียนคาทอลิกกับการสวดภาวนา, ส่งเสริมการกีฬาของเยาวชน, ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน
 • ปี 2550-2556 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม
 • ปี 2556-2561 คุณพ่ออรรคเดช  ทับปิง
 • ปี 2562-ปัจจุบัน คุณพ่ออภิรักษ์  ทับปิง