ยินดีต้อนรับ คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์

ยินดีต้อนรับ
คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์
โอกาสมาดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอรุณวิทยา

ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

ตามประกาศ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่ สลส 01/2022