ขอแสดงความยินดีนายธนวันต์ แพ่งอินทร์ นักเรียนชั้น ม.4/2

ขอแสดงความยินดีนายธนวันต์ แพ่งอินทร์ นักเรียนชั้น ม.4/2 โรงเรียนอรุณวิทยาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กีฬาเปตองในการแข้งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์”รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2ระหว่างวันที่ 6-16 มกราคม 2564ณ จังหวัดกาญจนบุรี