ขอแสดงความยินดีนายธนดล น้ำจันทร์ และ นางสาวธัญพิชชา น้ำจันทร์ นักเรียนชั้น ม.6/1

ขอแสดงความยินดีนายธนดล น้ำจันทร์ และ นางสาวธัญพิชชา น้ำจันทร์ นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนอรุณวิทยาได้รางวัลชนะเลิศ กีฬาลีลาศ ประเภท Standard Class A และ ประเภท Standard Class Aในการแข้งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “กาญจนบุรีเกมส์”รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2ระหว่างวันที่ 6-16 มกราคม 2564ณ จังหวัดกาญจนบุรี