เรียนท่านผู้ปกครองและแจ้งนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยาทราบ

เนื่องจากโรงเรียนอรุณวิทยาได้ประกาศเปิดเรียน on-site ในวันที่ 4 และ 5 มกราคม 2565 ที่ประชาสัมพันธ์ไป ก่อนหน้านี้..จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียน..ทราบและ พิจารณา ตัดสินใจตามความสมัครใจดังนี้ 1. โรงเรียนตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคนที่มาเรียน on-site2.โรงเรียนมีมาตรการเข้มที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน/รถโรงเรียน บริการด้านอาหาร และอื่นๆ3. รร.มีการมาตรการตรวจ ATK สำหรับคุณครูและบุคลากรทุกคน หากผู้ปกครองคิดพิจารณาแล้วว่าท่านและนักเรียนได้ไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติใดๆหรือหลังจากตรวจ ATK แล้วยังขาดความมั่นใจ สามารถจะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันได้

ที่สำคัญฝากให้ผู้ปกครองและนักเรียนแจ้งกลับเข้ามาที่ครูประจำชั้นด้วย ขอบคุณสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาค่ะ