ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ในการมี Application ติดตัว

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ในการมี Application ติดตัวไว้
และ Scan QR Code เพื่อ Check In เมื่อเข้ามาในโรงเรียนอรุณวิทยา
ซึ่งโรงเรียนมีจุด ให้ Scan ได้หลายจุด ตั้งแต่
– ประตูทางเข้า ป้อมยาม
– จุดคัดกรอง
– ห้องธุรการ
– อรุณมาร์ท
– แผนกปฐมวัย
– อาคารเรียน