ตารางปฏิทิน สำหรับ นักเรียนชั้น ม.4-ม.6

25-26 พ.ย. 64 On Site
27,28 พ.ย. 64 วันหยุด
29,30 พ.ย. , 1 ธ.ค. 64 On Site

วันที่ 2 – 3 ธ.ค. 64 Online
วันที่ 6 ธ.ค. 64 วันหยุด
วันที่ 7 , 8 , 9 ธ.ค. 64 Online
วันที่ 10 -12 ธ.ค. 64 วันหยุด

————–
ตาราง ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 64 ทางโรงเรียน จะประกาศ ให้ทราบอีกครั้ง