ขอความร่วมมือ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ใกล้ชิด กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงของตนเอง บน platform Thai save Thai เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียน รูปแบบ Onsite