ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกมล แปลกสุริยกมล จังหวัดระนอง