ด่วนที่สุด !!!! นักเรียนอรุณวิทยา อายุ ตั้งแต่ 12- 18 ปี ทุกคน ลงทะเบียน รับวัคซีน

นักเรียนอรุณวิทยา ที่อายุ ตั้งแต่ 12- 18 ปี ทุกคน (นับจากวันเดือนปีเกิด) ใครยังไม่ได้ลงทะเบียน รับวัคซีน หรือ ครั้งก่อน แจ้งไม่รับ อยากเปลี่ยนใจ รับวัคซีน วันนี้ รีบดำเนินการ ติดต่อ แจ้งครูประจำชั้น ด่วนที่สุด !!!! เพื่อโรงเรียนจะได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้นักเรียน รับวัคซีีนได้ ในรอบถัดไป