การจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ออนไลน์ Kids’ Science By Arunvithaya สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/3, ม.2/4, ม.3/4, ม.4/1 และ English Program Grade 7 – 8

        ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอรุณวิทยาร่วมกับทีมงานจากกลุ่มศิษย์เก่าจุฬา – ธรรมศาสตร์ สัมพันธ์ 2543 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยใช้ชื่อค่ายว่า Kids’ Science By Arunvithaya เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิชาการในวิชาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากเนื้อหาบทเรียนในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป หัวข้อในการจัดกิจกรรม มีดังนี้

     1. เรื่องเล่าจากนักศึกษาแพทย์
     2. คนไหนไฟแรงเวอร์
     3. ผจญภัยในโลกแมลง
     4. ตะลุยแดน jurassic
     5. ดาราศาสตร์พาเพลิน
     6. สนุก Kids พิชิตโลกร้อน

ภาพประกอบหัวข้อการจัดกิจกรรม

1. เรื่องเล่าจากนักศึกษาแพทย์

2. คนไหนไฟแรงเวอร์

3. ผจญภัยในโลกแมลง

4. ตะลุยแดน jurassic

5. ดาราศาสตร์พาเพลิน

6. สนุก Kids พิชิตโลกร้อน