ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้าในพิธีไว้อาลัย พิธีบรรจุศพ และร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์