รับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "เองเรียแด ปรียา โรง เรีย CARN BUSPEOUTT ARUNVITHAYA โรงเรียนอรุณวิทยา ยา SCHOOL จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท วันที่ 8-10 กันยายน 2564 โรงเรียนอรุณวิทยาจ่ายเงิน ทมตร ใบ่วงถานรรบเ 2019 โดย โรงเรียนอรุณวิทยา มีแนวทางบริหารจัดการแบ่งออกเป็น ส่วน คือ รับเงินสด และ รับเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อความปลอดภัย แะัารย 2019 รับเงินสด ตรวจเอกสาร ลงชื่อแบบรับเงิน ติดต่อสอบถาม ห้องธุรการ ๐๓๒-๘๑๔๕๖๒, ๐๙๗-๓๔๙๖๗๔๓ arun1953 f โรงเรียนอรุณวิทยา www.arunvithaya.ac.th arunvith2013@gmail.com"