รับการกำกับและติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน