ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอรุณวิทยา เยี่ยมบ้านนักเรียน

ผู้แทนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอรุณวิทยา เยี่ยมบ้านนักเรียน 10 หลังคาเรือน พร้อมกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 20 หลังคาเรือน พื้นที่หมู่ 4 บ้านมรสวบ ตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพราะการแบ่งบันทำให้โลกน่าอยู่ขอบคุณหน่วยงานประกาศพระวรสาร ราชบุรี