ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

โรงเรียนอรุณวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าใหม่

ประจำปีการศึกษา 2563

รอบ 2 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6

และแผนก English Program ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

สมัครผ่านระบบ Online ได้ง่ายๆ เพียงคลิกลิงก์

หรือ สแกน QR Code   ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไป

⏩ Student Register

🔸️ประกาศทางโรงเรียน
🔸️หลักสูตรที่รับสมัคร

⏭ Student Data
🔸️รายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันข้อมูล/สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0-3281-4562, 0-3281 4578, 09-7349-6743 (วันและเวลาราชการ)

http://1.179.129.46:8088/mas.sturegis/view/home/

ขั้นตอนกรอกข้อมูลผู้สมัคร       

1.คลิกลิงก์       2. พิมพ์ป้อนข้อมูล         3.บันทึกข้อมูล

 

    1584859616113

 

1584866413907