กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

 1.ตัวแทนครูร่วมเป็นพิธีกรบนเวที เป็นกรรมการการประกวดกระทง และนักเรียนร่วมการแสดง ในกิจกรรมวันลอยกระทง องค์การบริหารงานส่วนตำบลแสงอรุณ ณ ชายหาดแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

2.ปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านดอนบอสโก เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

3.ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Run for Thapsakaewittaya 1th” ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

4.ตัวแทนครู และเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนอรุณวิทยา จำนวน 7 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4-8 ธันวาคม 2562

5.ครูและนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2562

6.ครูและนักเรียนชันประถมศึกษาที่ 1-3 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 13 มกราคม 2563

7.ครูและนักเรียนชันประถมศึกษาที่ 6 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17 มกราคม 2563

8.ครูและนักเรียนชันประถมศึกษาที่ 5 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 มกราคม 2563

9.ครูและนักเรียนชันประถมศึกษาที่ 4 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานเขาสามร้อยยอด ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว จุดชมวิวเขาแดง ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 มกราคม 2563