กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

 1.ตัวแทนครูร่วมเป็นพิธีกรบนเวที เป็นกรรมการการประกวดกระทง และนักเรียนร่วมการแสดง ในกิจกรรมวันลอยกระทง องค์การบริหารงานส่วนตำบลแสงอรุณ ณ ชายหาดแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

2.ปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านดอนบอสโก เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

3.ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Run for Thapsakaewittaya 1th” ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

4.ตัวแทนครู และเนตรนารีวิสามัญโรงเรียนอรุณวิทยา จำนวน 7 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4-8 ธันวาคม 2562

5.ครูและนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 6 ธันวาคม 2562