การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4

    ศน.อภิวันทน์ พินทอง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4 โดย สถาบันเบรนบาลานซิ่ง มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียนและครูผู้ดูแล เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 612 คน จาก 16 โรงเรียน ดังนี้  1) กลุ่มโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร Brain Balancing จำนวน 426 คน จาก 4 โรงเรียน  2) กลุ่มโรงเรียน/บุคคลทั่วไป จำนวน 186 คน จาก 12 โรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพด้านการคิดคำนวณของนักเรียน ณ อาคารไมเกิ้ล โรงเรียนอรุณวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562  โดยมีนางอาภรณ์รัตน์ แสงเทียนทอง ประธาน ปสกช.ประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าภาคส่วน ของ สพป.ปข.1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน