คณะครูร่วมงานพระราชพิธีสำคัญ

       ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562  ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนคณะครู ร่วมวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ เนื่องในวัน “วันปิยมหาราช” วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2562  รัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์