MOU บริษัท เชียงใหม่ ชาร์ล มิชเชล จำกัด & โรงเรียนอรุณวิทยา

    วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนอรุณวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) กับ บริษัท เชียงใหม่ ชาร์ล มิชเชล จำกัด (CCM) ในโครงการ “เกมส์เปลี่ยนชีวิต กับ WORLD PEACE by Friendship 21s”  ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 20 ทุน (ชนะเลิศ 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท / รองชนะเลิศ 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท)  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 พร้อมมอบเงินสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 50,000 บาท อีกทั้งยังมอบน้ำยาและอุปกรณ์ล้างห้องนํ้า จำนวน 100 ชุด ให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ตลอดปีการศึกษา 2562 และมอบทุนสนับสนุน “แนะแนว แนะนำ & ขับเคลื่อนโครงการ” จำนวน 20,000 บาท เป็นงบประมาณสำหรับให้โรงเรียนจัดเตรียมกิจกรรมในโครงการ …ขอบพระคุณ * คุณศักดิ์ชัย ทรงพลนภจร CEO บริษัท เชียงใหม่ ชาร์ล มิชเชล จำกัด * คุณวรลักษณ์ ชาญชาติ (ลือพงศ์ลัคณา) ศิษย์เก่าอรุณวิทยา รุ่นที่ 22/2522 ผู้ประสานติดต่อ