จินตคณิตระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาล 3-มัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบจินตคณิตระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์อาคารไมเกิ้ล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานส่งเสริมจินตคณิต กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับ สถาบันเบรนบาลานซิ่ง เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียน การฝึกผน คิดเลขเร็ว (หลักสูตร Brain Balancing) และมอบมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1-10 ของแต่ละระดับชั้น “the1st Arunvithaya Championship Competition”