ค่ายพุทธบุตร ม.4 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ปีการศึกษา 2562 (ตามโครงการศูนย์ธรรมศึกษาประจำตำบล : กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.4) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ วัดถ้ำเขาไม้รวก ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์