กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562”

    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562”  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

แผนกปฐมวัย (กิจกรรมภายใน) หลังจบพิธี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

แผนก English Program (มีพิธีกราบแม่) หลังจบพิธี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ณ ลานอเนกประสงค์ (EP Assembly Hall)

ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (กิจกรรมภายใน) – หลังจบพิธี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

       ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ภาคเช้า)  และพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร(ภาคค่ำ) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

แผนกปฐมวัย  อาคารอเนกประสงค์

แผนก English Program  อาคารโยเซฟ

ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารไมเกิ้ล