พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ครั้งที่ 47 ปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอรุณวิทยา ครั้งที่ 47 ปีการศึกษา 2562  วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ ดังนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระดับ ป.1-ป.3 (1.ฟุตบอล 6 คน ชาย 2.ชักกะเย่อ ชาย/หญิง 3.โยนบอล ชาย/หญิง  4.ยืนกระโดดไกล ชาย/หญิง 5.วิ่งเปี้ยว ชาย/หญิง)    วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ระดับ ป.4-ป.6(1.ฟุตบอล 7 คน ชาย    2.วอลเลย์บอล ผสม   3.เปตอง ชาย/หญิง   4.ตะกร้อ ชาย   5.แชร์บอล หญิง)    วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ระดับ ม.1-ม.3 (1.ฟุตบอล 7 คน ชาย  2.วอลเลย์บอล ชาย/หญิง  3.บาสเกตบอล ชาย  4.เปตอง ชาย/หญิง  5.ตะกร้อ ชาย  6.แชร์บอล หญิง)   วันที่ 26,30 กรกฎาคม 2562 ระดับ ม.4-ม.6 ( 1.ฟุตบอล 7 คน ชาย  2.วอลเลย์บอล ชาย/หญิง  3.บาสเกตบอล ชาย  4.เปตอง ชาย/หญิง   5.ตะกร้อ ชาย 6.แชร์บอล หญิง)