พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนอรุณวิทยา ครั้งที่ 47

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนอรุณวิทยา ครั้งที่ 47 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะผู้มีเกียรติ ได้แก่ ผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารศิษย์เก่าโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมเป็นเกี่ยรติในพิธี  โดยจะมีการแข่งขัน 2 วัน คือวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6

ขบวนพาเหรด และพิธีเปิด 

การแข่งขัน และรับเหรียญรางวัล

โชว์ลีดเดอร์ -สแตนเชียร์ 4 สี แดง เหลือง ฟ้า เขียว