กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด

บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ เป็นประธานในพิธี เปิดจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอาคารไมเกิ้ล โรงเรียนอรุณวิทยา เป็นกิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีการประกวด “ดาว-เดือน TO BE NUMBER ONE อรุณวิทยา 2019” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6  ทั้งนี้นายปรีดา สุขใจ นอภ.ทับสะแก ให้เกียรติร่วมกิจกรรม กล่าวทักทาย/ให้โอวาท แก่คณะครูและนักเรียน และร่วมสังเกตการณ์ และยังมีพิธีมอบเข็มแก่คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562  อีกทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นางสาวเปมิกา บุญให้ นักเรียนชั้น ม.6/1  ซึ่งได้รับทุนนายจักรภพ จรัสศรี ศิษย์เก่าอรุณวิทยา รุ่น 22/2522 : ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย