รวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

คณะครู นศท.ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “รวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิดและเดินรณรงค์ ร่วมกับ ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ, ผู้นำท้องถิ่น, นักเรียน, นักศึกษา, ชุด ชรบ. และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน