พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอรุณวิทยา เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีรับ-ส่งลูกเสือ เนตรนารีใหม่  ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนอรุณวิทยา พร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามแนวทางของกิจการลูกเสือไทย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการสวนสนาม

พิธีรับ-ส่ง ลูกเสือใหม่

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์