วารสารอรุณสาร ฉบับประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

บทบรรณาธิการ…ความสำเร็จ ความสมหวัง ไม่เคยเกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไป ความตั้งใจ เอาใส่ใจ ความอดทน วิริยะ อุตสาหะต่างหาก คือบันไดที่ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายนั้น ความสำเร็จสมหวังจากการเรียนก็ดี จากการแข่งขันก็ดี หรือจากเรื่องใดๆ ก็ดี ล้วนมีที่มาจากความตั้งใจ เอาใส่ใจ ความอดทน วิริยะอุตสาหะนั้น วารสารอรุณสาร จึงเป็นสารที่สื่อให้เห็นถึงที่มาที่ไปของความสำเร็จและสมหวังดังกล่าว ผ่านคำ ผ่านเรื่อง ผ่านภาพ อันเป็นการแสดงออกถึงความชื่นชม ยินดี กับทุกคน กับทุกเรื่องราว ที่เกิดขึ้น ภายในรั้วเหลืองแดง แห่งอรุณวิทยา