พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ท่ามกลางความยินดีของผู้ปกครองที่เห็นบุตรหลานได้สำเร็จการศึกษาตามวัยไปอีกขั้นหนึ่ง