บูชาขอบพระคุณ วันครูแห่งชาติ และเยี่ยมบ้านนักเรียน

คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โบสถ์แม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพบปะผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพต่อไป

บูชาขอบพระคุณ

เยี่ยมบ้านนักเรียน