กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะครูอาคารปีเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ขนม เครื่องดื่ม และไอศกรีม จาก คณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า อย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเด็กเรียนรู้ในการดำรงชีวิต ตามคำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ว่า”เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โรงเรียนต้องขอบพระคุณ ทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้ด้วย