วจนพิธีกรรมรำลึกถึง “พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต”

คณะครู นักเรียน และบุคลากรสนับสนุน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมรำลึกถึง “พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต” อดีตประมุขสังฆมณฑลราชบุรีและประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอรุณวิทยา ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-09.10 น. ณ บริเวณลานหน้าโบสถ์แม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ โดย บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี