พิธีเคารพธงชาติวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมในหลวง ร.9 ในความทรงจำ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา08.00น. บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมในพิธีอัญเชิญธงชาติ ชักธงชาติ และเคารพธงชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน  บริเวณหน้าเสาธง เนื่องใน “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561”  และช่วง 14.00น. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ในหลวง ร.๙ ในความทรงจำ”  ณ อาคารไมเกิ้ล โรงเรียนอรุณวิทยา รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย – นักเรียนอ่านประวัติ พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 และอ่านบทอาเศียรวาท  – นักเรียน 9 คน กล่าว “คำราชสดุดีถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จาก 9 ผู้นำประเทศทั่วโลก” – ตัวแทนบุคคลในท้องถิ่น 2 ท่าน เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ “ในหลวง ร.9 ในความทรงจำ” – การแสดงของนักเรียนอนุบาล “ต้นไม้ของพ่อ” / รำลึกคุณ “พ่อของเด็กๆ” – นักเรียนขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของแผ่นดิน” และเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” และ “ใกล้รุ่ง” – บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “ลมหนาว” – มอบรางวัลการประกวดผลงานนักเรียน “ในหลวง ร.9 ในความทรงจำ” – การแสดงละครเทิดพระเกียรติของนักเรียนมัธยมปลาย “ฝนหลวง” – เพลงสรรเสริญพระบารมี