ถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โรงเรียนอรุณวิทยา จัดกิจกรรมในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี  ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกร และประเทศชาตินานัปการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์