การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3

โรงเรียนอรุณวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ปส.กช.)ประจวบคีรีขันธ์ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษา