การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3

การแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing  ชิงแชมป์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ณ อาคารไมเกิ้ล โรงเรียนอรุณวิทยา วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 660 คน จาก 16 โรงเรียน ทั้งกลุ่มโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร Brain Balancing และโรงเรียนทั่วไป โดยมีนายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมอบเกียรติบัตรที่ระลึกแก่โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน