มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ร่วมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับ อำเภอทับสะแก และองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ ชายทะเลบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้