ARUN FUN RUN AROUND 2018

วันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ARUN FUN RUN AROUND 2018 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และส่งเสริมความรู้แก่นักเรียน   โดยแบ่งเป็น 2 ระยะทาง คือ ประเภท 5 กิโลเมตร (โรงเรียนอรุณวิทยา-สี่เยกไร่ใน) และ 16 กิโลเมตร (โรงเรียนอรุวิทยา-น้ำตกห้วยยาง)   โดยนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก และเจ้าหน้าที่ ท้องที่ท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมวิ่ง  ซึ่งมีทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทีมวิ่งจากชมรม องค์กร หน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทต่าง ๆ ร่วมวิ่งกว่า 1,500 คน