พิธีมหามงคลทางศาสนาคริสต์เพื่อถวายเป็นราชกุศล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ วัดแม่พระฟาติมา และ โรงเรียนอรุณวิทยา จัดวจนพิธีกรรม “พิธีมหามงคลทางศาสนาคริสต์เพื่อถวายเป็นราชกุศล” ขึ้น ในวันอังคารที่  7  สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 น. ณ  โบสถ์แม่พระฟาติมา เพื่อรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 โดย บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก นายสุรศิลป์  ยนปลัดยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ และข้าราชการท้องที่/ท้องถิ่นตำบลแสงอรุณ คริสตศาสนิกชน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอรุณวิทยา หลังจบพิธีแล้ว นักเรียนคาทอลิก ป.1-ม.6 คณะครู พร้อมด้วยชาวคริสตศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สุสานวัดแม่พระฟาติมา