กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี  ณ โรงเรียนประชาบูรณวิทยา หมู่ 7 บ้านซอยแขก 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่กองบิน 5 บบริเวณอ่าวมะนาว ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561