ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

กิจกรรม “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” 24 กรกฎาคม 2561 : บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2, 3/3, 3/4 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อเป็นการบำรุงรักษา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลแสงอรุณ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีการร่วมกันทำชั้งปลา ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปู ณ ปากคลองบางกุ่ม หมู่ 4 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561