พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 46 ประจำปีการศีกษา 2561

บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์(ผู้อำนวยการ) บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี (ผู้จัดการ) พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ป.1-ม.6 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 46 ประจำปีการศีกษา 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ – การเต้นบาสโลป “กราวกีฬา” ของ คณะครูและนักเรียนแต่ละกลุ่มสี – การจับฉลากมอบรางวัลทายผลฟุตบอลโลก 2018 – การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 และมีรายการแข่งขัน คือ 1.ฟุตบอล 7 คน ชาย   2.วอลเลย์บอล ผสม   3.เปตอง ชาย/หญิง  4.ตะกร้อ ชาย  5.แชร์บอล หญิง  ตามระดับชั้น และวันที่กำหนด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 (กีฬาไทยๆ)

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561

-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561

-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561