กิจกรรม CCM เพื่อการเรียนรู้

บริษัท เชียงใหม่ ชาร์ล มิชเชล จำกัด จัดกิจกรรม CCM เพื่อการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการลดอัตตาด้วยการเล่นเกมส์ การลงมือขัดล้างห้องน้ำ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ ผูกมิตรอ่อนน้อมถ่อมตน ตามหลักของเดล คาร์เนกี จากการประสานงานของ นางวรลักษณ์ ชาญชาติ(ลือพงศ์ลัคณา) ศิษย์เก่าอรุณวิทยา รุ่น 22/2522 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ อาคารโยเซฟ โดยบริษัทได้อนุเคราะห์น้ำยาและอุปกรณ์ล้างห้องน้ำในการจัดกิจกรรม และมอบให้โรงเรียนไว้ใช้เพิ่มเติมตลอดปีการศึกษาจำนวน 200 ชุด รวมทั้งมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท