พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม พร้อมการรับส่งลูกเสือ-เนตรนารีใหม่ ของกองลูกเสือโรงเรียนอรุณวิทยา ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนอรุณวิทยา ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ทั้งยังร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณต่างๆภายในโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง

บำเพ็ญประโยชน์