พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559

          กลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอรุณวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี 2559  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูหัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  พร้อมทั้งพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีใหม่ ในแต่ละระดับชั้น  โดยมีบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นประธานในพิธี อีกทั้งมีพิธีมอบเครื่องหมายจิตตาธิการลูกเสือโรงเรียน แก่ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือของโรงเรียน และพิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม แก่ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 19 คน ที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ช่วงบ่าย คณะเหล่าลูกเสือ-เนตรนารีได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดห้องเรียน สถานที่ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559