บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

 

บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558